HUBUNGI KAMI

Pejabat Pembangunan Korporat dan Perniagaan

Telefon

Office HQ : 03-6185 4977
WhatsApp MyUni 1 : 6011 1258 4135
WhatsApp MyUni 2 : 6011 1255 7853

Pejabat Penyelidikan & Pembangunan

Telefon

Office HQ : 03-6177 1561
WhatsApp MyUni 1 : 6011 1258 4135
WhatsApp MyUni 2 : 6011 1255 7853