Fungsi MyUni
  • Menjimatkan Masa Pencarian Universiti & Kolej Di Malaysia.

  • Membantu Menerokai Minat Kerjaya.

  • Membuka Peluang Kedua Ke Menara Gading.