BELAJAR DI MALAYSIA

Mengapa Belajar Di Malaysia?

Pelajar yang belajar di Malaysia akan mendapat pengalaman hidup dalam masyarakat majmuk dan pelbagai budaya. Kepelbagaian etnik di Malaysia mendedahkan pelajar kepada kehidupan bernilai tambah, pandangan global dan pemahaman yang lebih baik mengenai budaya, kumpulan etnik dan tradisi yang berlainan di seluruh dunia

Kehidupan Berkualiti Tinggi dengan Kos Rendah

Pelajar Barat sering kagum dengan betapa rendahnya kos sara hidup di Malaysia. Di Malaysia, anda mendapat kualiti hidup yang tinggi dengan kos yang rendah. Sebagai pelajar antarabangsa, anda boleh hidup dengan selesa dengan hanya MYR 1100 sebulan, termasuk makanan, penginapan, dan perbelanjaan harian yang lain